Kommunevåpen

Legatsmidlar kan søkjast av personar og huslydar med vanskeleg økonomi, og ungdom under utdanning (etter vidaregåande skule). Søkjar må vera busett i bygda Haugsgjerdet eller Ølen sokn.

ved å veda deg til servicetorget på rådhuset, Ølen

Berre søknader på dette søknadsskjema og med kopi av SKATTEOPPGJER 2018 vil bli handsama.
Det er ikkje tilstrekkeleg med utkast til skattemelding.

Søknaden skal sendast til Soknepresten i Ølen, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen innan 1. des. 2019.

Kommunevåpen

 

 

 

 

 

Kontrollutvalet har møte på rådhuset onsdag 20. november kl. 1500
Saksdokumenta er utlagde til gjennomsyn ved Servicetorget. 

 

Kommunevåpen

Kommunestyret har møte på Vindafjord rådhus tysdag 19.november kl.16.30.

Saksdokumenta er utlagde til ettersyn ved Servicetorget i rådhuset, på biblioteket og på kommunen si heimeside under menyvalet: Politikk og Politiske møte.

Følg møtet direkte på kommuneTV på denne lenka: Vindafjord KommuneTv

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å være tidleg ute!  

Rådhuset i Ølen

 

 

 

 

Frå 1.november har NAV Vindafjord nye opningstider.
Måndag til fredag kl 12-14

Sjå også nav.no eller tlf 55 55 33 33

 

  

Rådhuset i Ølen

Tysdag 29.okt, la rådmannen fram sitt budsjettframlegg for perioden 2020-2023 og takshefte for 2020.

Kyr
    

 

 

 

 

 

Nettverksmøte 31.oktober

Hvordan kan vi med FNs bærekraftsmål i bakhodet, løfte landbruket til å bli mer innovative, nyskapende og sikre økt verdiskaping? Med sitt arrangement i Tysværtunet i Nyskapingsuka håper vi å se felles muligheter, bli inspirert, og få til en dialog rundt det å tenke nytt innenfor landbruket.

Landbruket er i omstilling, rekruttering er en utfordring, og man må tenke alternativt, smartere, se muligheter, og bygge det gode omdømmet. For landbruket er en viktig del av samfunnet, og nå håper vi at vi kan forene krefter lokalt for å løfte frem morgendagens landbruk på Haugalandet

Påmelding

  

   Influensavaksineringa startar opp tysdag 05.11.19. Drop in mellom kl.09-12 og kl.13-17.

 

Gut hoppar i sjøen

Onsdag 16. oktober vert det oppstart i bassenget ved Ølen skule. Kvar onsdag frå kl.16.00 -17.00.
Pris pr. gong kr 50.

Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord

 

Nytt eksemplar av Vindafjordbruket er nå tilgjengeleg.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30