Tv-aksjonen 2017

Onsdag 18.oktober mellom kl 13.00 – 15.30 vert det arrangert Ringestafett til inntekt til årets tv-aksjon. Då er det næringslivet i Vindafjord som vil bli ringt til og utfordra til å gi til Unicef.
Komiteen håpar at bedrifter og næringsliv vil ta utfordringa og gi godt til eit viktig prosjekt.

Legevakt-logo

 

Alle kommuner i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å kome i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

security.jpg

 

Vindafjord kommune har tatt i bruk eDialog.  Med denne tenesta kan du trygt sende oss brev og dokument sjølv om dei er unnateke offentlegheit.


Mange sender dokument til kommunen via e-post.  E-post kan vera ein usikker kanal fordi den kan hackast, e-postar kan stoppast i spamfilter eller ikke koma fram av andre årsaker. 

Ved å nytta tenesta eDialog, kan du no senda oss dokument via ein sikker kanal.

Vi oppfordrar både privatpersonar og bedrifter til å nytta eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!

HER FINN DU EDIALOG FOR VINDAFJORD KOMMUNE 

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID mv)

Vindafjord kommune

Det vert søkt om utleigebustader i Vindafjord for tilvisingsavtale med Vindafjord kommune og finansiering gjennom Husbanken.

Løvetann

Vindafjord kommune tilbyr gratis HPV vaksine til kvinner født 1991 og seinare

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2017 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Tilbodet gjeld for alle som oppheld seg i kommunen, du treg ikkje å vera folkregistrert i Vindafjord.  
Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

For meir informasjon: www.fhi.no/hpv-vaksine

Påmelding:
Vaksinasjon vil foregå på helsestasjon i Vindafjord
Vaksineringa må være startet før 01.11.18 og avsluttes seinast 01.07.19

Vaksinen må bestillas på førehand, så dei som ynskjer vaksinen må ta direkte kontakt med helsestasjonen for påmelding så snart som mogleg.

Ta kontakt med oss på telefon 995 70 968

E-post: helsestasjon@vindafjord.kommune.no

Kyr på beite

 

Årets andre eksemplar av Vindafjordbruket er her.

NVE held ekstra folkemøte om saka i Vindafjordahallen i Vats den 18. september 2017 kl. 19.00.

Val 2015

Valstyret har fastsett fylgjande røystestader og røystetider ved
Stortingsvalet måndag 11. september 2017:

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Val 2015

Ordinær førehandsrøysting tar til 10. august og varer til og med 8. september.

Dersom du veit at du ikkje kan avgi røyst i dette tidsrommet, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 3. juli røysta ved Servicetorget . Rådhuset er ope frå kl. 0800 – kl. 1530.

Du treng ikkje valkort, men hugs legitimasjon!

Vindafjord valstyre

Vindafjord kommune

Det nye administrasjonsprogrammet fungerer slik at alle som anten har plass, eller som står på venteliste frå opptak før 2017, må re-registrere seg.  Følg denne lenka for meir informasjon.

https://www.vindafjord.kommune.no/kultur-og-fritid/kulturskule/

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Ut på tur i Vindafjord 2017

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2017 er nå tilgjengelege og bok med kodeord på plass.
Ynskjer alle turgåerar god tur og god påske.

Løvetann

STØTTEKONTAKT
Eining tilrettelagde tenester søkjer etter mann i 50 åra som kan tenkje seg å bruke litt av tida si til å vera støttekontakt. Du må lika å gå tur, samt ha lyst til å vera med på kino og bowling.
Godgjerdsle etter kommunen sine takstar.
Ta kontakt med Nina Haslemo, tlf 53 65 56 23/95 40 72 43 eller mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no dersom interesse eller for meir informasjon.

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering