Vindafjord kommune


Saksdokumenta er utlagde til ettersyn ved Servicetorget i rådhuset, på biblioteket og på kommunen si heimeside under menyvalet: Politikk og Politiske møte.

Vindafjord kommune

Formannskapet sitt forslag til ovannemnde er utlagt til gjennomsyn i tida frå 04.12.18 til og med 17.12.18
Du finn også dokumenta i papirform på servicetorget, rådhuset

Dersom det er spørsmål til budsjettforslaget, ta kontakt med servicetorget på tlf. 53656565 for avtale.

Ølen, 04.desember, 2018
Ole Johan Vierdal
ordførar

 

Vindafjord kommune

Opne politiske møte i veke 48 vert halde slik:

 

Bygdebøker

«Heimar og folk i Vikebygd» er no trykt opp.
(skreven av Per Ivar Tautra, Kari G. Hempel og Arne Langhelle)

Vindafjord kommune

Rådmannen sitt framlegg til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 (PDF, 4 MB)

og forslag til  takshefte for 2019 (PDF, 229 kB)

Formannskapet skal i sitt møte 28.11.18 gi si tilråding. Tilrådinga vil verta utlagt til gjennomsyn før Kommunestyret gjer sitt vedtak i møte 18.12.18

Sjoargata

Drift av veglys på kommunale vegar er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Statens vegvesen driftar veglys på fylkesvegar og E134. Haugaland Kraft vedlikeheld for både Vindafjord kommune og Statens vegvesen. 

Illustrasjonsbilete

 

Det vert bading for eldre og funksjonshemma i bassenget ved Ølen skule
kvar onsdag frå kl. 16.00 - 17.00 med oppstart onsdag 24. oktober.

Pris pr. gong kr 50.

Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord

Vaksinekontoret 1

Hausten er her, og med den kjem influensaen.
Nytt av året er at vaksinekontoret i Vindafjord tilbyr drop in for vaksinering frå
1. november 2018 - 1. januar 2019.

Stad:
Vaksinekontoret ved Vindafjord helsestasjon på Rådhuset i Ølen.

Tid:
Tirsdagar  08.30-16.30
Onsdagar 08.30-15.00
Torsdagar 08.30-15.00

Pris: kr 200,- Me har VIPPS og bankterminal

Ølen

Som pilotkommune i tettstadprosjektet er det Ølen sin tur til å invitere til nettverkssamling. Det er nå det skjer i Ølen og vi vil at flest mogleg skal vere med å bidra til at utviklinga blir til det beste for Ølen.

 

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30