Val 2015

Torsdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga i Vindafjord kommune.

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Manntal - Val 2017

Desse har røysterett ved stortingsvalet:

Norske statsborgarar som

  •  vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som busette i Noreg, og som
  • ikkje har mist røysteretten sin etter Grunnlova § 53. 

Tilsette i diplomatiet eller konsulatstellet og husstanden deira har røysterett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet. Dersom dei ikkje nokon gong har vore registrert som busett i Noreg, skal dei manntalsførast i Oslo kommune.

For å kunne røyste ved stortingsvalet, må du stå innført i manntalet i ein kommune.

Val 2015

Ordinær førehandsrøysting tar til 10. august og varer til og med 8. september.

Dersom du veit at du ikkje kan avgi røyst i dette tidsrommet, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 3. juli røysta ved Servicetorget . Rådhuset er ope frå kl. 0800 – kl. 1530.

Du treng ikkje valkort, men hugs legitimasjon!

Vindafjord valstyre

Vindafjord kommune

Det nye administrasjonsprogrammet fungerer slik at alle som anten har plass, eller som står på venteliste frå opptak før 2017, må re-registrere seg.  Følg denne lenka for meir informasjon.

https://www.vindafjord.kommune.no/kultur-og-fritid/kulturskule/

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Ut på tur i Vindafjord 2017

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2017 er nå tilgjengelege og bok med kodeord på plass.
Ynskjer alle turgåerar god tur og god påske.

Løvetann

STØTTEKONTAKT
Eining tilrettelagde tenester søkjer etter mann i 50 åra som kan tenkje seg å bruke litt av tida si til å vera støttekontakt. Du må lika å gå tur, samt ha lyst til å vera med på kino og bowling.
Godgjerdsle etter kommunen sine takstar.
Ta kontakt med Nina Haslemo, tlf 53 65 56 23/95 40 72 43 eller mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no dersom interesse eller for meir informasjon.

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering