• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om skulefri

Søknaden gjeld inntil:
- 3-14 kalenderdagar: Søk elektronisk til rektor som kan innvilga
- 15 kalenderdagar eller meir: Eleven vert skriven ut av skulen

Det blir ikkje gitt permisjon i fylgjande periodar for elevar som skal ha:
- Nasjonale kartleggingsprøvar 1.-3. kl.
- Nasjonale prøvar: 5., 8. og 9. kl.
- I tentamens- og eksamensperiodar for elevar i ungdomsskulen

Dei føresette må gjere seg kjent med kva som vil bli arbeidd med i fråværsperioden. Heimen er ansvarleg for at skulearbeidet blir gjort under fråværet og må yte naudsynt hjelp og støtte til dette.

Eleven kan ikke pårekne ekstra hjelp frå skulen når han kjem tilbake for å få gjennomgått stoff som er undervist i under fråværet.

Ein viser elles til Opplæringslova §2-11.

Godkjenn
*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Hvis du vel å avbryte ved t.d. å lukka nettlesaren eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfesta at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du selv ber om det, ved å velja Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader