Sandeid skule

Etter haustferien startar Anita Jørstad Grindheim opp som ny rektor ved Sandeid skule.

Eg ønskjer å takke alle foreldre, elevar og kollegaer for ei spanande tid som rektor ved skulen.
Lykke til vidare! 

Helsing Ingebjørg R. Gjerde.

Torsdag 17.august er det skulestart ved Sandeid skule kl 08.15. SFO opnar til vanleg tid. 

Sandeid skule

Det er vinterferie for alle skulane i Vindafjordskulen. Me startar opp til vanleg tid måndag 6. mars. God vinterferie!

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Sandeid skule
Saudavegen 5783,
5585 Sandeid
E-post : sandeid.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 02