Sandeid skule

Sandeid skule - Fakta og kontaktinformasjon

Sandeid skule - Klikk for stort bilete

Sandeid skule ligg i Sandeid sentrum. Skulen har om lag 90 elevar fordelt på 1. - 7. årstrinn.

Som einaste skule i Vindafjord har skulen 22 seters amfi. Skulen har SFO alle dagar.

Her er fakta frå Skoleporten om Sandeid skule

Kontaktinformasjon

Adresse: Saudavegen 5783, 5585 Sandeid

Telefon: 53 65 58 00  E-post: sandeid.skule@vindafjord.kommune.no

Rektor:Anita Jørstad Grindheim

Telefon: 53 65 58 02 // 901 15 497

SFO leiar: Øyvor Larsen 

Telefon: 40 60 53 19

Kontaktinformasjon

Sandeid skule
Saudavegen 5783,
5585 Sandeid
E-post : sandeid.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 02