Sandeid barnehage

Sandeid barnehage - Fakta og kontaktinformasjon

Sandeid  barnehage 2011 - Klikk for stort bilete

Sandeid barnehage ligg nær skulen i Sandeid.

Barnehagen har fira avdelingar for barn mellom 0-6 år.

Avdelingane er delt inn i  Trolle, småtroll, tusse grøn og tusse blå.

Les gjerne meir om oss i årsplanen (PDF, 2 MB).

Kontaktinformasjon

Konstituert styrar: Aina Apeland

Adresse: 5585 Sandeid

Telefon: 53 65 58 85 / 913 33 225

Mobil barnehage :  Tusse blå 905 57 826

                                 Tusse grøn 947 83 971

                                 Småtroll 970 66 952

                                 Trolle 488 91 820

     

                

Tilsette i Sandeid barnehage Namn på tilsette i Sandeid barnehage
Namn Stilling Stillingsstorleik Avdeling/Base
Aina Apeland Styrar 100 %
Kari Larsen assistent 80 % Tusse blå
Anita Stensland barne og ung arb 100 % Småtroll
Liv Marit Røysland Assistent 100% Tusse blå
Nancy Børve barnepleiar 84 % Trolle
Lillian Eikeland Pedagogisk leiar 80 % Småtroll
Gudrun Svantesvoll assistent 80% Småtroll
Anne Wenche Reime fagarbeidar 100% Tusse grøn
Rita Skeie Assistent 80 % Tusse grøn
Lina Nesheim Pedagogisk leiar 80 % Trolle
Malene Moe Tonning Fagarbeider 80%
Mette Kristin Solheim fagarbeider 80%
Sonja Kro Selvaag Assistent 80 % Trolle
Merete Leknes Tysse ped leiar 60% Trolle
Sesilie Moe ped leiar 80% Tusse grøn
Aina Apeland ped leiar 80% Tusse blå
Katrine Hetland barne og ung arb 100% Tusse blå
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Sandeid barnehage
Saudavegen 5787,
5585 Sandeid
E-post : sandeid.barnehage@vindafjord.k..
Telefon
: 53 65 58 85