Val 2021

Har du røysterett?

Dette er krava du må oppfylla for å kunne røysta ved stortingsvalet 2021:

  • Norsk statsborgar
  • Har fylt 18 år innan utgongen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Korleis røystar du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit røystelokale på valdagen, eller ved å avgi førehandsrøyste. Har du avgitt førehandsrøyste, er det denne som gjeld. Du kan fritt bestemma om du ønskjer å avgi førehandsrøyste eller røysta på valdagen.

Meir informasjon om aktuelle dagar for førehandsrøysting i Vindafjord kommune vert publisert etter kvart.

Står du i manntallet?

Har du flytta og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2021, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velga å røysta der valdagen eller førehandsrøysta i Vindafjord.

Manntallet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, på servicetorget ved rådhuset i Ølen.

Valkortet blir digitalt

Ved det komande stortingsvalet får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer).

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 53 65 65 65

Gunnbjørg Nesbu 53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik 53 65 65 08