Politikk
Val 2015

Dei endelige valresultata finn du på valgresultat.no 

Val 2015

 

 

 

 

 


Vallister og valprogram for samtlege som stiller liste til kommunestyrevalet i Vindafjord vil verta utsendt samla i ein «valkonvolutt» til husstandane i kommunen.

Konvolutten skal vera i postkassane i veke 33, dvs. frå måndag 12. august.

 

I tillegg ligg det i konvolutten informasjon om opningstider og røystelokale på valdagen, som er måndag 9. september. Vidare vert det informert om kvar førehandsrøysting går føre seg.

 

Dette til orientering.

 

Vindafjord valstyre

 

Val 2015
 


 
 
 
9. september er det kommunestyre og fylkestingval 2019.
Sjå valg.no for mykje god informasjon.