Måndag 11. september er valdagen for storting- og sametingsval 2017. 

Sentralbordet                                                        tlf. 53 65 65 65 (til kl. 1530)
Åsmund Ohm Børretzen, valsekretariat               tlf. 53 65 65 27 / 907 68 620 
Magne Inge Vårvik, valsekretariat                        tlf. 53 65 65 21
Jan Husebø, valsekretariat                                   tlf 53 65 65 20
Gunnbjørg Nesbu, valsekretariat                          tlf 53 65 65 62

Valstyret:
Ole Johan Vierdal, leiar                                        tlf. 992 50 304
Steinar Skartland ,nestleiar
Siv Bente Stople Østbø
Gerd Kvamme
Per Fatland

 

Tidlegrøysting:
Frå 3.juli til 9.august kan ein ved å venda seg til kommunen for å tidlegrøyste til stortings- og sametingsvalet 2017.

Ordinær førehandsrøysting
Den 10. august startar den ordinære førehandsstemminga. Du kan stemme på førehand heilt fram til og med 8. september.

Det er kommunen som tek imot førehandsstemmer.
Kommunen tek også imot førehandsstemmer på helse- og sosialinstitusjonar, fengsel og vidaregåande skular

Du kan stemme på førehand i kommunar kvar som helst i heile landet frå.

Oppheld du deg i utlandet?
Dersom du bur eller av andre grunnar oppheld deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du stemme på førehand på norske utanriksstasjonar eller hos særskilt oppnemnde stemmemottakarar, eller du kan brevstemme. Les om korleis du forhåndsstemmer i utlandet.

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering