Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Utval for oppvekst og omsorg (OPOM)

Utval for oppvekst og omsorg (OPOM) er eit av kommunen sine faste utval, som skal arbeide med oppgåver av meir varig karakter. Utvalet fungerer som hovudutval for helse- og sosialsektoren.

Utvalet består av 7 representantar, valt av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer.

Utval for oppvekst og omsorg har delegert mynde frå Kommunestyret til å arbeide med sakar som gjeld:

  • Kommunehelsetenesta
  • Smittevern
  • Sosialtenesta
  • Barnevern
  • Næringsmidler
  • Psykisk helsevern
  • Introduksjonsordning og norskopplæring for nytilflytta innvandrarar
  • Opplæring og undervisning i skule og barnehage
  • Kulturskule

 

Møteplan og medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30