Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Rådet for eldre og funksjonshemma 2019-2023

Rådet har til oppgåve å uttale seg i saker som gjeld tilhøva for eldre og funksjonshemma i kommunen. Rådet kan òg fremme eigne saker. 

Ta gjerne kontakt med nokre av medlemmene om du har tankar om saker og tema som er aktuelle. 

Møteplan og medlemmer

Informasjon og veiledar for eldreråd

Informasjon og veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30