Politikk

Rådet for eldre og funksjonshemma 2015-2019

Rådet har til oppgåve å uttale seg i saker som gjeld tilhøva for eldre og funksjonshemma i kommunen. Rådet kan òg fremme eigne saker. 

Ta gjerne kontakt med nokre av medlemmene om du har tankar om saker og tema som er aktuelle. 

Møteplan og medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30