Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Ordføraren

Ordførar i Vindafjord kommune er Ole Johan Vierdal frå SP. Han er nyvald ordførar frå oktober 2015.

Kontakt ordføraren:

Telefon: 53 65 65 65

E-post: ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no

Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og ivaretar dei gjeremåla som ligg til dette vervet gjennom lovar, forskrifter og reglement.

Ordføraren ivaretar alle større representasjonsoppgåver for kommunen. Ordføraren, eller han/ho som blir peika ut, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.

Ordføraren set av nok kontortid til besøk og kontakt med publikum, og gir melding til rådmannen om saker som treng administrativ oppfølging som følge av dette.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30