Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Kommunestyret

Kommunestyret er Kommunen sitt øvste organ og har all avgjerdsmynde som er lagt til kommunen, med mindre mynde ved delegasjon eller særlov er lagt til eit anna organ.

Kommunestyret i Vindafjord består av 25 representantar frå dei ulike politiske partia.

Kommunestyret vert leia av ordføraren. I perioden 2015-2019 er dette Ole Johan Vierdal frå Senterpartiet.
 

Møteplan og medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30