Politikk

Kommunestyret

Kommunestyret er Kommunen sitt øvste organ og har all avgjerdsmynde som er lagt til kommunen, med mindre mynde ved delegasjon eller særlov er lagt til eit anna organ.

Kommunestyret i Vindafjord består av 25 representantar frå dei ulike politiske partia.

Kommunestyret vert leia av ordføraren. I perioden 2015-2019 er dette Ole Johan Vierdal frå Senterpartiet.
 

Møteplan og medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30