Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Formannskapet

Formannskapet har, på Kommunestyret sine vegne, det folkevalde leiaransvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda

 • Økonomi
 • Kommuneplan
 • Overordna miljøvern
 • Likestillingssaker
 • Organisasjonsutvikling
 • Personalpolitikk
 • Sivil beredskap
 • Næringsutvikling

Formannskapet skal sjå til

 • at oppgåvene innan arbeidsområdet vert løyst på ein effektiv og god måte
 • at løyvde midlar vert nytta i samsvar med budsjettet
 • at det vert etablert tenlege rapporteringsrutinar.

Formannskapet i Vindafjord kommune består av 9 representantar valt blant Kommunestyret sine medlemmar. Ordføraren er leiar av Formannskapet.

Møteplan og Medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30