Politikk

Politisk organisering

Kart - Politisk organisering - Klikk for stort bileteVindafjord kommune er organisert med Kommunestyret som øvste organ.

Samansettinga vert bestemt i kommunevalet kvart fjerde år.

Kommunestyret fører, gjennom Kontrollutvalet, kontroll med at delegert mynde blir brukt i samsvar med reglar og intensjonar for delegering. Utvalet har òg ansvar for evaluering av etablert delegeringspraksis.

Mynde er delegert frå Kommunestyret til Formannskapet og dei faste utvala DUK (Utval for drift, utvikling og kultur) og OPOM (Utval for oppvekst og omsorg).

Ordførar i Vindafjord kommune er Ole Johan Vierdal frå SP. Han er for tida sjukemeld og varaordførar Tove Elise Madland (AP) fungerer i hans stad.

Kontakt varaordføraren:

Telefon: 99 34 59 59

E-post: tove.elise.madland@vindafjord.kommune.no

Kontakt ordføraren:

Telefon: 53 65 65 65

E-post: ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no

Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30