Gjestebod

Vil du at me skal høyra di stemme? Inviter venner, naboar, kollegaer eller andre til eit gjestebod om kommuneplanarbeidet. 

Gjestebodsmodellen handlar om at ein person registrerar seg som gjestebodsvert. Ei gjestebodssamling kan arrangerast kor som helst, men det er ein fordel om det ber preg av låg terskel for å koma til ordet, og trygge forhold. Les litt meir generelt om gjestebodsmodellen (PDF, 378 kB).

Ønskjer du meir informasjon om dei ulike satsingsområda, tema i arealdelen eller generelt om kommuneplanen, kan du lesa

Har du ikkje svara på spørjeundersøkinga vår, er det fint om du startar med å svara på den.

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655
Ingrid Johannessen
Rådgjevar plan
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 23
Sissel Aarvik
Seniorrådgjevar plan
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 36