Bakgrunnsdokument

Kommunale planar som er vedtatt og legg føringar for revisjonsarbeidet er følgande:

Utgreiingsarbeid som er gjennomført og som vil danna grunnlag for arbeidet med kommuneplanen er følgande:

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043