OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Revisjon av kommuneplan

Alle kommunar skal ha ein plan for korleis bygga og utvikla kommunen. Eit mål og ein plan for framtida. Kommuneplanen består at to delar, ein samfunnsdel og ein arealdel.

Ein revisjon er med andre ord ei oppdatering eller ei fornying for å sikra at kommuneplanen er «levande». I takt med utviklinga blir planen revidert nå.

Siste nytt: Tusen takk for alle gode innspel i medverknadsprosessen!

Takk for svært godt engasjement under folkemøta, innspel til arealdelen, innspel gjennom gjestebodsmodellen og for alle dei 1929 svara som me fekk på vår spørjeundersøking. Me arbeidar nå med samanstilling og oppsummering av alle innspela. Grendautvala vil i desember få tilsendt oppsummering av arbeidet i folkemøta for å prioritere fram dei viktigaste forbetringspunkta og arealinnspel for kvar bygd. 

Me vil forløpande leggje ut funn fra medverknaden i menykorta under.

 

Til toppen