Sikker nettstad

Vindafjord kommune benyttar HTTPS for å sikra våre nettløsningar mot hacking. HTTPS gjer at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettlesaren i din datamaskin/mobile enhet og serverar som driv nettstaden

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.