Oppvekst, skule og familie

Vidaregåande opplæring

Fylkeskommunen har ansvar for all vidaregåande opplæring.

Det er to vidaregåande skular i Vindafjord, ein offentleg og ein privat.
 

Ølen vidaregåande skule er den offentlege skulen, eigd av Rogaland Fylkeskommune. Den ligg i Ølen sentrum.

Lundeneset vidaregåande skule ligg i Ølensvåg og har godkjenning som privatskule etter privatskuleloven med Norsk Luthersk Misjonssamband som eigar. Skulen har internat.

 

Du finn nyttig informasjon om vidaregåande opplæring gjennom dei eksterne lenkene i høgre kant.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30