Kulturskule

Korleis re-registrere elevplass og venteliste-plass:

Eksisterande elevar kan re-registrere seg ved å logge inn i kulturskule portalen https://novindafjord.speedadmin.dk/

Får du problem så ring kulturskulen, og spør etter Lasse eller Anne Kristine, evt. mob. 901 66 095 om rektor ikkje er inne på kontoret.