Oppvekst, skule og familie

Helsestasjon

Leiande helsesøster Maren Tjelmeland Hustoft - Klikk for stort bilete

 

Helsestasjonen held til på rådhuset i Ølen.

Her er oppfølging av born opp til skulealder, jordmortjeneste og skulehelsetjeneste.

Helsestasjon

Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN

Opningstid: 08.00-15.30

Telefon: 53 65 55 60
(Ring helst mellom 8-10 og 14.30-15.30)

E-post: helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Jordmor

(mandag, tirsdag, onsdag og fredag)

Telefon : 53 65 56 18 /902 64 905

E-post: jordmor@vindafjord.kommune.no

Helsestasjonen kan hjelpe med

 • Ulike spørsmål om fysisk og psykisk helse
 • Syn- og høyrselstest
 • Vaksinasjon ut frå Det norske vaksinasjonsprogrammet
 • Rettleiing om kost, søvn, motorikk, trivsel, språk, vekst og utvikling
 • Rettleiing om samspel og spørsmål knytta til foreldrerolla, barn- ungdom
 • Rettleiing til nytilflytta, også flyktningar og andre innvandrarar.
 • Ungdommen sin helsestasjon
 • Samlivs- og prevensjonsrettleiing for ungdom under 20 år
 • Smittevern (tuberkulose) 
 • Grupper - foreldrerettleiingsprogram
 • Undervisning barnehage/skular
 • Det er "Open helsestasjon" kvar torsdag frå kl.13 - 15 i Ølen. Fysioterapeut er med siste torsdag i månaden

Til barn og unge i Vindafjord


Lyst på ein prat? Helsesjukepleiar er her for deg!
For elevar til og med 10. klasse: Ring oss på telefon: 48 26 58 98
Klikk her for meir informasjon

Jordmor arbeider med

 • Kontrollar og rettleiing av gravide
 • Foreldreførebuande kurs
 • Barselgrupper

For helsestasjonsarbeidet gjeld:

 • Lov om helsetjenesta i kommunane
 • Helsestasjonsprogrammet 0-20 år
 • Me arbeider målretta for å hindre at helsemessige og sosiale problem oppstår eller utviklar seg

Mål for arbeidet på helsestasjonen

Andre opplysingar 

 • Helsestasjonslegane og fastlegane er våre næraste samarbeidspartar
 • Helsesjukepleiarane er å treffe på faste tider på alle grunnskular og vidaregåande skular
 • Me jobbar tverrfagleg til beste for born og ungdom

Pakkeforløp psykisk helse barn og unge

Det er innført pakkeforløp psykisk helse barn og unge. Pakkeforløpet skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tjenestar til bruker. Dei skal sikra samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Pakkeforløpet lanseres i september 2018, og takast i bruk fra 1. januar 2019. 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

For ytterligare informasjon, kan du kontakte:

Leiande helsesjukepleiar Hilde Bjerkreim,
hilde.bjerkreim@vindafjord.kommune.no
Tlf. 995 70 969

 

Tilsette Helsestasjon
Stilling Namn
Avdelingsleiar Anne-Beate Økland
Fagansvarleg helsesjukepleiar helsestasjon og helsestasjon for ungdom(HFU) Hilde Bjerkreim
Fagansvarleg helsesjukepleiar skulehelseteneste Stine Hamre
Jordmor (man-tys-ons-fre) Wenche S. Hauge
Helsestasjonslege (2.kvar fredag) Trine L. Stokkan
Helsestasjonslege(2.kvar fredag) Elin H. Vågen
Helsestasjonslege(torsdag) Iris K. Håheim
Helsesjukepleiar Bjørg Stokland
Helsesjukepleiar Jane Austrheim
Helsesjukepleiar Natalie Hellerslien
Helsesjukepleiar Snefrid Trondsen
Konst. helsesjukepleiar Malene R. Vestbø
Konst. helsesjukepleiar vaksinekontor Lene Skartland
Konst. helsesjukepleiar smittevern Anne-Beate Økland
Ungdom med munnbind.

 

På grunn av smittesituasjonen på Haugalandet er det nokre endringar og tiltak som gjeld til og med 11. april. Tilbodet til unge om å snakka med nokon gjeld også i heile påskeferien.

Gutar som hoppar i sjøen

Helsestasjon for ungdom har ope kvar tysdag kl.14.30-17.00 på helsestasjonen på rådhuset, Ølen

For ungdomar mellom 13 - 20(+) og ein treng ikkje være busett i Vindafjord.

Lavterskeltilbud. Treng ikkje timebestilling. Berre til å møta opp.

 

Skulehelsetenesta i Vindafjord kommune har utarbeida plan for skulehelsetjenesta. (PDF, 112 kB)

 

Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor har kontor på helsestasjonen på rådhuset i Ølen.

Å komme heim frå sjukehuset med eit nyfødt barn er ein stor omvelting i livet. Ein god start forutset fredelege og kjærlege omgjevnader. Difor har me samla nokre tips og råd til deg og den nyfødte.

Kvar torsdag frå kl. 13 - 15 har vi open helsestasjon. Då kan du kome og vege barnet ditt og snakka med helsesyster. Vi har også fysioterapeut til stades to gonger i månaden.

Fylgje oss gjerne på facebook, der legg me ut nyttig informasjon.

 

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30