Oppvekst, skule og familie

Familievern

Vindafjord kommune tilbyr Familievern med råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebyggjing og oppfordrar til å søkja om hjelp tidleg for å unngå for fastlåste konfliktar.

Tilbodet om familierettleiing er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med familievernkontoret som har tilhaldsstad på Rådhuset i Ølen.

Krisesituasjonar

Er du kvinne, mann eller barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjonar?

Du kan ta direkte kontakt med kommunens krisesentertilbud, uten henvisning eller timeavtale. Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Krisesentertilbudet kan blant anna tilby:

  • Støtte og praktisk hjelp
  • Råd og veiledning
  • Hjelp til bearbeiding
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Advokatbistand
  • Formidle kontakt med offentlige instanser
  • Midlertidig botilbud i trygge omgivelser

Krisesentertilbudet har taushetsplikt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan være anonym.

 
Ta kontakt med Krisesenter Vest IKS.
Krisesenteret har avdeling på Stord tlf. 53 41 12 12, og i Haugesund tlf. 52 72 98 84.

Klikk for stort bilete  

 

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30