Oppvekst, skule & familie

Fakta og kontaktinformasjon

Helsehuset i Ølen - Klikk for stort bileteHelsehuset i Ølen Mona Jacobsen

 

Lokaler: Helsehuset, Ølen

Adresse:  Vindafjord vaksenopplæring
                 Rådhusplassen 1 
                 5580 Ølen

 

Avdelingsleiar: Hanne Rosseland     

Tlf. 53 65 58 51 / 468 47 626

E-post:hanne.rosseland@vindafjord.kommune.no

Vaksenopplæringa i Vindafjord held til i Helsehuset i Ølen. Helsehuset ligg på høgre side av vegen når ein køyrer ned bakken frå E134 mot Ølen senter, litt nedanfor Politistasjonen.

Vaksenopplæringa tilbyr norskopplæring for vaksne innvandrarar på dag- og  kveldstid, samt grunnskuleopplæring for vaksne.

På Helsehuset er det for tida om lag 50 deltakarar på norskopplæring. Same stad er det også grunnskuleopplæring for nokre elevar, mens ein del av grunnskuleopplæringa føregår desentralisert i kommunen.

Administrativt er vaksenopplæringa ei avdeling under Eining kultur og læringssenter.

Tilsette Vaksenopplæring
Tilsette Vaksenopplæring
Rosseland, HanneAvdelingsleiar
Hafstad, Anne KristinLærar
Haugan, MonicaLærar, spes. ped.
Maurangsnes, RandiLærar
Ravatn, KjellLærar
Sortland, FrodeLærar, spes. ped.
Svanæs, Thorleif M.Lærar
Ramsfjell, Nina KarinLærar, spes. ped.
Skaar, LindaLærar, spes.ped.
Ringen, LiseLærar (engasjement)
Sist endra 11.08.2017

Vaksenopplæringa arrangerer kveldskurs i norsk for innvandrarar.

Alle som kjem til Noreg etter 1. januar 2012 og som har rett OG plikt (sjå nedanfor), må gjennomføre opplæring i minst 600 timar norsk- og samfunnskunnskap. Dette skjer hovudsakeleg i kommunen der dei bur.

The Education Centre for adults arranges evening courses in Norwegian for immigrants. These courses are mainly meant for persons who have to pay for this service.

Vaksne kan søkje om opplæring på grunnskulenivå. Det er opplæringsloven §4A-1 og 4A-2 som kan gi ein vaksen rett til opplæring i fag eller grunnleggjande dugleik. Opplæringa kan bli gitt som spesialundervisning eller som ordinær undervisning i fag eller grunnleggjande dugleik. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vaksenopplæringa
Helsehuset i Ølen Pb 23,
5588 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 58 51

Opningstid
: 08.00-15.30
Avdelingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering