Oppvekst, skule og familie

Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor har kontor på helsestasjonen på rådhuset i Ølen.

Kontakt


Jordmor: 53 65 56 18 / 902 64 905 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag)

Adresse: Jordmortjenesta, Rådhuset, 5580 Ølen

E-post: jordmor@vindafjord.kommune.no

 

Vi kan svare på spørsmål om:

  • Familieplanlegging

  • Svangerskap, fødsel og barsel

  • Samtale ang. svangerskapsavbrot

  • Ettersamtale etter fødsel

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30