Oppvekst, skule & familie

Helsestasjon

Helsestasjonen.jpg - Klikk for stort bilete

 

Helsestasjonen held til på rådhuset i Ølen.

Her er oppfølging av born opp til skulealder, jordmortjeneste og skulehelsetjeneste.

Helsestasjon

Adresse: Rådhuset, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00-15.30

Telefon: 53 65 55 60
(Ring helst mellom 8-10 og 14.30-15.30)

E-post: helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Jordmor

(mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon : 53 65 56 18 /902 64 905

E-post: jordmor@vindafjord.kommune.no

Helsestasjonen kan hjelpe med

 • Ulike spørsmål om fysisk og psykisk helse
 • Syn- og høyrselstest
 • Vaksinasjon ut frå Det norske vaksinasjonsprogrammet
 • Rettleiing om kost, søvn, motorikk, trivsel, språk, vekst og utvikling
 • Rettleiing om samspel og spørsmål knytta til foreldrerolla, barn- ungdom
 • Rettleiing til nytilflytta, også flyktningar og andre innvandrarar.
 • Ungdommen sin helsestasjon
 • Samlivs- og prevensjonsrettleiing for ungdom under 20 år
 • Smittevern (tuberkulose) 
 • Grupper - foreldrerettleiingsprogram
 • Undervisning barnehage/skular
 • Det er "Open helsestasjon" kvar torsdag frå kl 13 - 15 i Ølen. Fysioterapeut er med siste torsdag i månaden

Jordmor arbeider med

 • Kontrollar og rettleiing av gravide
 • Foreldreførebuande kurs
 • Barselgrupper

For helsestasjonsarbeidet gjeld:

 • Lov om helsetjenesta i kommunane
 • Helsestasjonsprogrammet 0-20 år
 • Me arbeider målretta for å hindre at helsemessige og sosiale problem oppstår eller utviklar seg

Mål for arbeidet på helsestasjonen

Andre opplysingar 

 • Helsestasjonslegane og fastlegane er våre næraste samarbeidspartar
 • Helsesøstrene er å treffe på faste tider på alle grunnskular og vidaregåande skular
 • Me jobbar tverrfagleg til beste for born og ungdom
Stilling Namn
Leiande helsesøster Hilde Sundal Bjerkreim
Helsesøster Bjørg A. Stokland
Helsesøster Jane A. Austrheim
Helsesøster Liv Eidhammer Mangrud
Helsesøster Elisabeth K. Nesheim
Konst. helsesøster Natalie Hellerslien
Konst. helsesøster Brita A. Haaland
Konst. helsesøster Stine Hamre Hjelmeland
Konst. helsesøster Ingebjørg Velde
Konst. helsesøster vaksinekontor Lene Skartland
Konst. helsesøster smittevern Anne Beate Økland
Jordmor (man-tirs-ons) Wenche S. Hauge
Helsestasjonlege (tors) Iris K. Håheim
Helsestasjonslege (2.kvar fredag) Trine L. Stokkan
Helsestasjonslege (2. kvar tirsdag) Elin H. Vågen
Gutar som hoppar i sjøen

Helsestasjon for ungdom har ope kvar tysdag kl 14.30-16.30 på helsestasjonen på rådhuset, Ølen

For ungdomar mellom 13 - 20(+) og ein treng ikkje være busett i Vindafjord.

Lavterskeltilbud. Treng ikkje timebestilling. Berre til å møta opp.

 

Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor har kontor på helsestasjonen på rådhuset i Ølen.

Skulehelsetenesta i Vindafjord kommune har utarbeida Plan for skulehelsetjenesta (PDF, 112 kB).

 

Å komme heim frå sjukehuset med eit nyfødt barn er ein stor omvelting i livet. Ein god start forutset fredelege og kjærlege omgjevnader. Difor har me samla nokre tips og råd til deg og den nyfødte.

Kvar torsdag frå kl. 13 - 15 har vi open helsestasjon. Då kan du kome og vege barnet ditt og snakka med helsesyster. Vi har også fysioterapeut til stades to gonger i månaden.

Fylgje oss gjerne på facebook, der legg me ut nyttig informasjon.

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30