Oppvekst, skule, familie

Familievern

Vindafjord kommune tilbyr Familievern med råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebyggjing og oppfordrar til å søkja om hjelp tidleg for å unngå for fastlåste konfliktar.

Tilbodet om familierettleiing er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med familievernkontoret som har tilhaldsstad på Rådhuset i Ølen.

Krisesituasjonar

Er du blitt utsatt for vald eller treng nokon å snakke med? Ta kontakt med Krisesenter Vest IKS.
Krisesenteret har avdeling på Stord tlf. 53 41 12 12, og i Haugesund tlf. 52 72 98 84.

 

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30