Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Ølen skule

Samarbeidsutval (SU) - Ølen skule

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om følgande:

 • Forslag til budsjett

 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

 • Plan for heim-skule-samarbeid

 • Skulevurdering

 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

 • Skulen si informasjonsverksemd

 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket

 • Fritidsaktiviteter

 • Skuleskyss

 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

 • Ordensreglementet

Referat

 

Referat frå SMU-møte 23.01.19 (PDF, 145 kB)

 

Referat frå SMU-møte 30.01.18 (PDF, 474 kB)

Referat frå SU-møte 22.03.17 (PDF, 349 kB)

Referat frå SU-møte 20.09.17 (PDF, 355 kB)

Referat frå SU-møte 14.11.17 (PDF, 124 kB)

Kontaktinformasjon

Ølen skule
Litlehagen 15, Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : olen.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 80