Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Ølen skule

Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) - Ølen skule

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Opplæringsloven seier at: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø"

Foreldrerådet vèl eit arbeidsutval. På foreldremøtet om våren vèl foreldra på kvart trinn ein representant til FAU og ein vara. FAU vèl så tre representantar til samarbeidsutvalet. Leiar og nestleiar i FAU skal vere to av representantane. Valplan for FAU (PDF, 5 kB) ved Ølen skule.

I FAU er skulen representert ved rektor.

Leiar for FAU i skuleåret 2018/2019 er Rune Halbrend.

Her finn de referat frå styremøte og årsmøte for FAU ved Ølen skule.

Referat frå styremøte:

Vedtekter FAU Ølen skule revidert september 2017 (PDF, 203 kB)

Vedtekter FAU (PDF, 203 kB) vedtekne jan.16

 
 
 
 

Referat frå FAU møte 10/1-18 (PDF, 112 kB)

Julehelsing frå FAU Ølen skule desember 2017 (PDF, 457 kB)

Referat frå FAU møte 05/12-17 (PDF, 516 kB)

Referat frå FAU møte 06/11-17 (PDF, 102 kB)

Referat frå FAU møte 14/9-17 (PDF, 103 kB)

Referat frå FAU møte 29/05-17 (PDF, 379 kB)

Referat frå FAU-møte 24/4-17 (PDF, 523 kB)

Referat frå FAU-møte 13/3-17 (PDF, 683 kB)

Referat frå FAU-møte 09/11-16 (DOCX, 22 kB)

Referat fra FAU-møte 20/9-16 (PDF, 33 kB)

Kontaktinformasjon

Ølen skule
Litlehagen 15, Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : olen.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 80