Ølen skule

Ølen skule - Fakta og kontaktinformasjon

Ølen skule - Inngangspartiet - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ølen skule ligg i sentrum av Ølen like ved E134. Skulen er kombinert barne- og ungdomsskule med 164 elevar på barnetrinnet og 126 på ungdomssteget skuleåret 2018/2019. På ungdomsskulen går elevar frå Bjoa, Ølensvåg og Ølen.

Skuledagen startar klokka 08.30 alle dagar.

Skulen har eigen SFO med opningstid frå klokka 07.00 til 16.30

Ølen skule har symjebasseng. Bassenget vert nytta til opplæringsbasseng og har storleik 12,5X12,5 meter. Opningstid for bassenget er frå veka etter haustferien og fram til påskeferie.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Besøksadresse: Litlehagen 15, 5580 Ølen

Telefon: 53 65 57 80

E-post: olen.skule@vindafjord.kommune.no

Fråværstelefon (kun SMS): 90 26 21 83

Rektor: Leiv Karsten Medhaug

Telefon: 53 65 57 82 // 905 86 371

SFO-koordinator: Bente Kleppe

Telefon SFO (betjent i opningstid SFO): 941 51 959

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Ølen skule
Litlehagen 15, Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : olen.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 80