Ølen skule

Ølen skule - Fakta og kontaktinformasjon

Ølen skule - Inngangspartiet - Klikk for stort bilete

Ølen skule ligg i sentrum av Ølen like ved E134. Skulen er kombinert barne- og ungdomsskule med 160 elevar på barnetrinnet og 104 på ungdomssteget skuleåret 2019/2020. På ungdomsskulen går elevar frå Bjoa, Ølensvåg og Ølen.

Skuledagen startar klokka 08.30 alle dagar.

Skulen har eigen SFO med opningstid frå klokka 07.00 til 16.30

Ølen skule har symjebasseng. Bassenget vert nytta til opplæringsbasseng og har storleik 12,5X12,5 meter. Opningstid for bassenget er frå veka etter haustferien og fram til påskeferie.

Her er fakta frå Skoleporten om Ølen skule

Kontaktinformasjon

Postadresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Besøksadresse: Litlehagen 15, 5580 Ølen

Telefon: 53 65 57 80

E-post: olen.skule@vindafjord.kommune.no

Fråværstelefon (kun SMS): 902 62 183

Konst. rektor: Gro Anett Espevoll

Telefon: 53 65 57 82 // 951 50 434

SFO-koordinator: Vikar fram til haustferien er Siv Iren Børve

Telefon SFO (betjent i opningstid SFO): 941 51 959

Kontaktinformasjon

Ølen skule
Litlehagen 15, Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : olen.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 80