Natur og næring

Sett hjort

Kommunen oppmodar om å nytte SETT HJORT-skjema aktivt i hjortejakta, slik at datagrunnlaget for ei god forvaltning for framtida vert enda betre. Rett utfylte skjema sendt kommunen innan  10. januar 2018 vert med i trekninga av ein premie. For 2016 var premien boka «Hjorten i norsk natur og kultur» av Ola Stemshaug.

For å kunne måle utviklinga i storleiken på dyra, er det trong for opplysningar om  slaktevekter frå felte hjort i heile kommunen. Ein del vektdata kjem inn med Sett hjort- skjemaa. Jo større del av dei felte dyra ein har data for, jo sikrare vert likevel resultata. Me vil derfor oppmoda alle valda om å sende informasjon om slaktevektene for dei felte dyra i valdet, sjølv om de ikkje skulle ha fått fylt ut Sett hjort-skjemaet. Det er då viktig at det vert nytta vekt, ikkje rusing.

Link til sett hjort-skjema utfylt med vald- og jaktfeltopplysningar og tomt skjema for utskrift.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar