Natur og næring

Skogbruksplanlegging i Vindafjord – registrering av hjorteskadar

Kommunen oppmodar skogeigarar om å sende informasjon til kommunen på e-post gitte.halvorsen@vindafjord.kommune.no dersom de kjenner til skader av hjort i eigen skog. Det er av interesse for kommunen å vite kva bestand/område det gjeld (gjerne kart), om skadane er nye eller gamle og kor stort omfanget er, dersom de har oppfatning om det (t.d. del av stammar som har skade: 1-25%, 25-50%, over 50%). Sjølv om du har skogbruksplan, tar vi gjerne imot ein kommentar om korleis eventuelle registreringar i planen stemmer med dei skadane du sjølv er kjend med. Vi set pris på tilbakemelding innan 22. februar

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar