Natur og næring

Skogbruksplanar i Vindafjord

Skogbruksplanarbeidet er ferdig og kravet om dokumentasjon av miljøregistrering i skog (MIS) for å kunne levere tømmer gjennom sertifiserte tømmerkjøparar (som t.d. Nortømmer og Vestskog) vert gjeldande for alle eigedommar med meir enn 100 dekar produktiv skog. Om ein manglar miljøregistrering må ein sjølv ta kostnaden ved å skaffe til veie denne dokumentasjonen, t.d. ved bruk av biolog. Med ein skogbruksplan vil du få denne dokumentasjonen inkludert.

Dersom du er interessert i å kjøpe skogbruksplan, kontakt Gro Kampp Hansen, gro.hansen@atskog.no, (993 84 710), for informasjon og pristilbod.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar