Natur og næring

Pilotprosjekt klimaskog

Klikk for stort bileteVindafjord kommune er med i eit pilotprosjekt for å auke opptaket av CO2 og redusere global oppvarming ved planting av skog på nye areal. Tre bind CO2, og gir samstundes rein luft og viktig biomasse, som kan nyttast til produkt samfunnet treng. Det praktiske arbeidet med rydding og tilplanting av dei utvalde flatene for pilotprosjektet for klimaskog i Vindafjord er avslutta. Totalt er det planta 500 dekar klimaskog i kommunen. Felta skal framover følgast opp med vanlege skogskjøtseltiltak.

For meir informasjon, kontakt Gitte Halvorsen, 53656129, eller e-post gitte.halvorsen@vindafjord.kommune.no

Du kan også besøke Fylkesmannen i Rogaland sin nettside på www.fylkesmannen.no/rogaland/landbruk-og-mat/klimaskog

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar