Natur og næring
Klimaskog 1

 

Visste du at Vindafjord kommune er med i eit pilotprosjekt for å auke opptaket av CO2 og redusere global oppvarming? Tre bind CO2, og gir samstundes rein luft og viktig biomasse, som kan nyttast til produkt samfunnet treng. Grunneigarar med gjengroingsareal kan nå søkje om tilskot til planting av skog, og få dekka alle kostnadar! Du kan bidra til eit betre klima, samt auke verdien på eigedommen din. Prosjektet vert avslutta juni 2018.

Staten tilbyr nå 70% dekning av kostnadane ved ny områdetaksering og utarbeiding av skogbruksplanar med miljøregistrering (MiS) i Vindafjord.

Dette er ei gåvepakke til skogbruket i kommunen!

Skogbruk

 

Kulturlandskapet i Vindafjord er prega av velstelte småbruk i eit fjordlandskap med vekslande topografi.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tirsdag
Login for redigering