Natur og næring

Det er mykje informasjon om skatt, og ikkje minst kan det av og til vera vanskeleg å vita kor ein skal venda seg for å få svar. Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla.

KONTAKTINFORMASJON – Etne og Vindafjord kommunar har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor. 

Skal du kontakta skatteoppkrevjar i Ølen eller Skatteetaten i Haugesund? -  Me har laga ein oversikt over kva tilfelle du kontaktar skatteoppkrevjaren eller skatteetaten.

Vindafjord kommunestyre vedtok i møte 09.06.2009 å innføre generell eigedomsskatt for heile kommunen med verknad frå 01.01.2010. Frå før har kommunen eigedomsskatt for verk og bruk i heile kommunen.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30