Natur og næring

Frå 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene til kommunen. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. Oppgåvene som er overførte er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Alle spørsmål og førespurnadar som gjeld skatt må difor rettast til Skatteetaten. Meir info: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

Informasjon om eigedomsskatt for 2021 vil bli sendt ut elektronisk før 1. mars 2021. Dei som ikkje mottar informasjon elektronisk vil få den per post. Skattelista ligg ute til ettersyn i tre veker frå 26. februar. Du finn lenka til lista under overskrifta Offentleg ettersyn.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30