Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Natur og næring

Serveringsløyve

Før du startar ein serveringsstad må det søkjast til kommunen om serveringsløyve på eige skjema.

Det må søkjast om serveringsløyve for å drive serveringsstader der det blir servert mat og/eller drikke. Styrar for serveringsstaden må ha bestått etablerarprøven i serveringsloven før serveringsløyvet vert gitt.

Servicetorget gjer vedtak om serveringsløyve og kan gi rettleiing i høve til utfylling av søknad.

Kommunen gir serveringsløyve, og søknad om dette går til kommunen. I tillegg skal Mattilsynet godkjenne serveringsstaden.

For å få serveringsløyve må du ha bestått Etablerarprøven for serveringsverksemd. I tillegg blir det gjort ei vandel-vurdering av deg. Du kan sende inn søknad om serveringsløyve i forkant av at du tar prøven, men du må avlegge prøven snarast. Bevis på bestått prøve vert kravd før serveringsløyve vert tildelt.

Kontaktinformasjon

Service- og fellestenester
Rådhuset Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65