Natur og næring

Salsløyve alkohol

Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode. Tildeling av salsløyve for eksisterande bedrifter skjer i byrjinga av året etter kommunestyrevalet.

Utlysing av søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk skjer vanlegvis i januar/februar påfølgande år etter kommunevalet.

Kontaktinformasjon

Service- og fellestenester
Rådhuset Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65