Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Natur og næring

Salsløyve alkohol

Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode. Tildeling av salsløyve for eksisterande bedrifter skjer i byrjinga av året etter kommunestyrevalet.

Utlysing av søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk skjer vanlegvis i januar/februar påfølgande år etter kommunevalet.

Kontaktinformasjon

Service- og fellestenester
Rådhuset Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65