Natur og næring

Kartlegging av natur i Rogaland 2018

Klikk for stort bilete

 

I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggja naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket. I Vindafjord er området kring Gjerdesdalsvatnet valt ut for kartlegging. Meir info finn du her.

Det står og litt info i brevet vi fikk fra FM om saken: jdID 18/11262 (PDF, 156 kB)

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30