Natur og næring

IA-bedrift

Vindafjord kommune er ei IA-bedrift, eller ein arbeidsplass med Inkluderande Arbeidsliv.

Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA) er ein avtale mellom partane i arbeidslivet og regjeringa.

Det er eit overordna nasjonalt mål at det avtalte IA-samarbeidet skal bidra til:

  • å førebygge sjukefråvær, styrke jobbnærværet og hindre "utstøyting" og fråfall frå arbeidslivet.
  • å auke rekrutteringa til arbeidslivet av personar som ikkje har eit arbeidsforhold.

Den nye avtalen vart inngått i 2014, og gjeld til 31. desember 2018.

Avtalen er klarare enn tidlegare på sentrale punkter:

  • Arbeidsgivar har ei tydeleg tilretteleggingsplikt, og arbeidstakar ei sentral plikt til medverknad.
  • Alle tillitsvalde skal få nødvendig opplæring i helse, miljø og sikkerheit (HMS)
  • Arbeidsretta tiltak kan òg vere kompetansegivande.
  • Partane lokalt har felles ansvar for å få ned sjukefråværet i verksemda.
  • Det vil bli utarbeidd ein støtte-rettleiar for oppfølging av sjukemelde.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Personalsjef
Tlf: 53 65 65 15
E-post: Send epost