Natur og næring

Kontor- og administrasjonsfaget, Institusjonskokkfaget, Helsearbeidarfaget, feiarfaget og Barne-og ungdomsarbeidarfaget er faga me tek i mot lærlingar i. 
 

Vindafjord kommune er ei IA-bedrift, eller ein arbeidsplass med Inkluderande Arbeidsliv.

Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA) er ein avtale mellom partane i arbeidslivet og regjeringa.

Helsearbeidarfaget er ei samanslåing av yrkestitlane omsorgsarbeidar og hjelpepleiar. Til dagleg blir desse kalla fagarbeidar. I dette faget kan du ta fagbrevet i kommunen. 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30