Natur og næring

Jakt og fangst

Utsikt frå Aksla - Klikk for stort bilete

Med lang kystlinje, aktivt jordbruk, skog og høge fjell har Vindafjord kommune ein rik og variert natur, som gir grunnlag for eit variert dyreliv og mange gode naturopplevingar. Særleg hjorten trivst godt i kommunen. Her er òg fleire elvar med laks og sjøaure og mange fiskevatn.

   

Jakttida for hjort er frå 01.09. t.o.m. 23.12. For rådyr vert det opna for bukkejakt frå 10.08., mens den generelle jakttida for rådyr er 25.09.-23.12.

Kommunen oppmodar om å nytte SETT HJORT-skjema aktivt i hjortejakta, slik at datagrunnlaget for ei god forvaltning for framtida vert enda betre. Rett utfylte skjema sendt kommunen innan  10. januar 2018 vert med i trekninga av ein premie. For 2016 var premien boka «Hjorten i norsk natur og kultur» av Ola Stemshaug.

I eit forsøk på å kartlegge utbreiing, tettleik og spreiing av flått og hjortelusflue har Veterinærinstituttet, seksjon for vilthelse, oppretta nettstaden www.flattogflue.no der jegerar sjølve kan registrere forekomst på felt hjortevilt.

Skjema for søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler må hentes på næraste politistasjon eller hos våpenforhandlar.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar