Invitasjon til nye bønder i Vindafjord

Me ønsker å bli betre kjent med nye bønder i kommunen, og samtidig informera om kva me på landbrukskontoret kan bidra med når det gjeld rådgjeving for ulike ordningar innan jord- og skogbruk.

Marjon Besteman, Pixabay

Aktuelle tema

 • tilskots- og velferdsordningar
 • gjødselplan og spreieareal
 • gardskart på internett
 • støtte gjennom Innovasjon Norge
 • skogfond
 • skogsvegar og landbruksvegar
 • nydyrking
 • SMIL og grøfting
 • med meir

Tidspunkt og stad

Tid: måndag 3. oktober klokka 19.30 - 22.00

Stad: Teknisk bygg, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Program

19.30:

 • Velkomen og informasjon om eininga vår ved einingsleiar Thomas Vestbø
 • Tilskot, velferdsordningar med meir ved Sissel Lilleland
 • Gardskart på internett, godkjenning av beite og utrekning av spreieareal ved Anne Karin Langeland

20.30: Matpause

21.00: 

 • Innovasjon Norge med meir ved Signe T. Jensen
 • Skog og viltforvalting ved Gitte P. Halvorsen
 • SMIL, grøfting med meir ved Harald Olav Stuhaug
 • Nydyrking, jordlov med meir ved Alf Ole Bull-Tornøe
 • Oppsummering

22.00: Slutt

Meld deg på via SMS-lenke

Det er sendt ut ein SMS med lenke til denne invitasjonen frå «VINDALAND» (Vindafjord kommune, landbruk) til bønder i Vindafjord som i løpet av dei 3 siste åra har starta opp med gardsdrift.

På grunn av matservering ber me om påmelding. Trykk på lenka heilt nedst i SMS-en for å koma til sida der du kan melda deg på. Legg til ein kommentar under svaralternativa dersom du har matallergi eller har andre merknadar.

Velkomen!

Kort om oss

Me ønsker å bli betre kjent med nye bønder i kommunen, og samtidig informera om kva me på landbrukskontoret kan bidra med når det gjeld rådgjeving for ulike ordningar innan jord- og skogbruk.

Me held informasjonsmøter der me samlar «nye bønder» om lag kvar tredje år, men du er også velkomen til å ta kontakt med oss på landbruk for å avtala møte med oss på kontoret i Sandeid.

Under finn du namn og hovudoppgåver til dei som jobbar på landbrukskontoret. Klikk på namna, så får du opp kontaktinformasjonen.

Thomas Vestbø, einingsleiar

Signe Theilmann Jensen, Innovasjon Norge

Harald Olav Stuhaug, SMIL og vassdirektivet

Sissel Lilleland, produksjonstilskot

Alf-Ole Bull-Tornøe, konsesjon, deling og nydyrking

Anne Karin Langeland, oppdatering av gardskart

Gitte P. Halvorsen, skog og viltforvalting