Kartlegging av vegetasjon i utmarksområde

Kartlegging av natur i Rogaland 2018

I juni 2018 starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartlegga naturtypar i Rogaland.

Miljøfagleg Utredning kartla landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact kartla naturtypar i utvalde område i fylket. I Vindafjord var området kring Gjerdesdalsvatnet valt ut for kartlegging.

Meir info finn du her