Kartlegging av natur i Rogaland 2021

I mai vil Miljødirektoratet starta kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland.

Biologar frå Ecofact Sørvest vil dekka i alt 219 kvadratkilometer i utvalde område, medan Miljøfagleg Utredning og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS vil kartlegge innanfor utvalde verneområde.

Les meir om kartleggingsprosjektet her.