Jordbruket i Vindafjord

Vindafjord kommune er ein stor jordbrukskommune, der mjølk, kjøtt og grasproduksjon er dominerande.  

Kyr - Klikk for stort bilete Dag Smemo

Vindafjord er ein av dei største husdyrkommunane i landet. Det aller meste av arealet vert nytta til grovfôrproduksjon.

  • 43.422 dekar dyrka jord (7,3% av land arealet i kommunen)
  • 2.775 dekar overflatedyrka jord (0,5% av land arealet i kommunen)
  • 36.210 dekar gjødsla beite (6% av land arealet i kommunen)

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655