Velkomen som søkjar!

Søk på ledig stilling i Vindafjord kommune

 

Nokre av våre stillingar er lyst ut utanfor det ordinære systemet vårt:

Støttekontakt til ulike oppdrag


Vindafjord kommune treng vaksne støttekontaktar til ulike oppdrag. Kan dette vera noko for DEG?
Ta kontakt med Nina Haslemo, tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23 eller
mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no


eller Bente Markhus Åsheim, pleie og omsorg på tlf. 53 65 60 42 eller
mail: bente.markhus.asheim@vindafjord.kommune.no

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vindafjord kommune søkjer etter avlastningsheim til jente 11 år kvar 4. helg. Ei aktiv jente som treng tett oppfølging. Fast arbeidsavtale og avlønning etter nytt reglement.
Ta kontakt med Nina Haslemo, Tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23/954 07 243.
nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gut i ungdomsskulealder treng støttekontakt. Han har veldig lyst til å ha små prosjekt eller arbeidsoppgåver som han kan gjere saman med støttekontakten sin. Bur du på gard er det midt i blinken!
Ta kontakt med Nina Haslemo, Tilrettelagte tenester, dersom dette kunne vera noko for deg nokre timar kvar veke. Helst ein fast ettermiddag/kveld.

Tlf. 53 65 56 23/954 07 243 eller nina.haslemo@vindafjord.kommune.no
 

 

Har du søkt før?

Dersom du sist søkte stilling hos oss før juli 2016, vil du ikkje lenger finne din gamle søknad hos oss.

Er du ny søkjar må du oppretta ein brukar første gong du nyttar systemet vårt. Då må du leggja inn alle opplysingar om utdanning, praksis osv. Dette vil så vera lagra til seinare gjenbruk om du skulle ønskje å søkja på fleire stillingar hos oss.

Eit par gode tips for at søknadsprosessen skal bli så grei som mogleg:

1. Mellomlagre undervegs. Inaktivitet fører til utlogging, og då vil du miste dei opplysingane du ikkje har lagra.

2. Skriv sjølve søknadsteksten i eit anna dokument og kopier/lim det inn i skjema når du er nøgd. Då sikrar du deg mot at teksten forsvinn, og dermed dobbeltarbeid.

Treng du hjelp med å bruka søknadssenteret? Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 53 65 65 65.

 

Jobb i kommunen

Å jobba i kommunen er å jobba for folk! (PDF, 5 MB)

Vindafjord kommune er ein unik bedrift med stolte arbeidstakarar. Me har tett samhandling mellom tillitsvalde og arbeidsgjevar. Hos oss finn du gode ordningar når det gjeld mellom anna kompetanseheving, seniortiltak og arbeidstid.

Det finst knapt ein meir spennenda, variert eller mangfaldig bedrift som utfører (livs)viktige oppgåver for sine kundar!

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30