Støttekontakt til ulike oppdrag

Nokre av våre stillingar er lyst ut utanfor det ordinære systemet vårt:

Vindafjord kommune treng vaksne støttekontaktar til ulike oppdrag.
Kan dette vera noko for DEG?
Ta kontakt med Nina Haslemo, tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23,
e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no   
eller Bente Markhus Åsheim, pleie og omsorg på tlf. 53 65 60 42,
e-post: bente.markhus.asheim@vindafjord.kommune.no

 

Vindafjord kommune søkjer etter avlastningsheim til jente 11 år kvar 4. helg. Ei aktiv jente som treng tett oppfølging. Fast arbeidsavtale og avlønning etter nytt reglement.
Ta kontakt med Nina Haslemo, Tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23/954 07 243,
e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

Gut i ungdomsskulealder treng støttekontakt. Han har veldig lyst til å ha små prosjekt eller arbeidsoppgåver som han kan gjere saman med støttekontakten sin. Bur du på gard er det midt i blinken!
Ta kontakt med Nina Haslemo, Tilrettelagte tenester, dersom dette kunne vera noko for deg nokre timar kvar veke. Helst ein fast ettermiddag/kveld.
Tlf. 53 65 56 23/954 07 243 eller e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30