Støttekontakt til ulike oppdrag

Nokre av våre stillingar er lyst ut utanfor det ordinære systemet vårt:

Vindafjord kommune treng vaksne støttekontaktar til ulike oppdrag.
Kan dette vera noko for DEG?
Ta kontakt med Nina Haslemo, tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23,
e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no   
eller Bente Markhus Åsheim, pleie og omsorg på tlf. 53 65 60 42,
e-post: bente.markhus.asheim@vindafjord.kommune.no

 

Dame ønsker støttekontakt som kan vera med på bassengtrening kvar fredag formiddag. Du må kunne hjelpe til i garderoben og ute i bassenget.
Etter trening er det kanskje tid til ein tur på cafe. Fint om du bur i området rundt Sandeid.
Ta kontakt med Nina Haslemo dersom dette er av interesse, tlf. 53 65 56 23 eller mail nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

 

Gut i ungdomsskulealder treng støttekontakt. Han har veldig lyst til å ha små prosjekt eller arbeidsoppgåver som han kan gjere saman med støttekontakten sin. Bur du på gard er det midt i blinken!
Ta kontakt med Nina Haslemo, Tilrettelagte tenester, dersom dette kunne vera noko for deg nokre timar kvar veke. Helst ein fast ettermiddag/kveld.
Tlf. 53 65 56 23/954 07 243 eller e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30