Avlastning

Vindafjord kommune treng avlastningsheim til gut på 5 år. Han er ein blid gut som likar tull og tøys, og er glad i kos og nærhet. Han slit i sosiale settingar og treng hjelp til samspel. Har vanskar med å kommunisere via samtale, men gjer seg forstått med enkle setningar. Han treng struktur i kvardagen, og hjelp i overgangar, Kan lett bli frustrert. Han er glad i fysisk leik som f.eks sykling. Guten har epilepsi.

Fast arbeidsavtale med arbeid kvar 4. helg.
Ta kontakt med Nina Haslemo for meir informasjon.
nina.haslemo@vindafjord.kommune.no eller tlf. 954 07 243

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30